KOGEMUS

Kogemus: Kuidas Radius Machining tõstis läbilaskevõimet 38.5% digitaliseerimise abil (lisatud Smart Industry 2024 ettekanne)

Siselogistika digitaliseerimine Processa SmartPicker abil (lisatud Smart Industry 2024 ettekanne)
Share on social media

Radius Machining saavutas 38,5% siselogistika läbilaskevõime suurenemise tänu pudelikaelte eemaldamise digitaliseerimise abil. Ettevõtte võttis kasutusele Processa SmartPicker-i, mis integreeriti varem kasutuses olnud MonitorERP G5-ga.

Radius Group numbrites
Radius on allhanget pakkuv tootmisettevõtte millel on kaks tegevussuunda CNC treimine ja freesimine ning hüdraulikvoolikute ja -torude komplektide tootmine.

- Eksport: Skandinaavia, Kesk-Euroopa, kosmosetehnoloogia.
- Ekspordi osakaal: 40%
- Väljakutse: Logistika haldamine, pudelikaelte ja paberimajanduse kõrvaldamine keerulises ja dünaamilises tootmiskeskkonnas.


Radius Machining valmistoodangu näited

Lahendatav väljakutse

Tootmise pudelikaelaks osutus komplekteerimine ja väljastus:

 • Paberpõhiselt teabe edastamine ning uuendamine, sellest tulenev saatelehtede koostamise piiras oluliselt läbilaskevõimet;
 • Spetsiifiliste kliendinõuete ning nende muudatuste haldamine pabermaailmas oli keerukas, ajamahukas ning veaohtlik;
 • Töö kiiruse ja ülesannete selge juhtimise seisukohalt ei olnud mõistlik ERP-süsteemile otse ligipääsu tööpinnal luua.
 • Oluline oli komplekteerijale esitada kliendispetsiifiliste pakkimisjuhised;
 • Töökoormuse hindamine ja etteplaneerimine oli peaaegu võimatu.

Lahendus

Otsus võtta kasutusele Processa SmartPicker, Monitor ERP G5-ga üle liidese (API) suhtlev eraldiseisev tarkvara.

Processa SmartPicker on integreeritud Monitor ERP G5-ga

Nõuded lahendusele:

 • Protsesside automatiseerimine, et saavutada efektiivsus ning konkurentsieelis.
 • Lihtne rakendus, mis arvestaks komplekteerimise ergonoomikat: joonkoodi lugejate ning skännerite kasutuselevõttu laopersonali poolt nimekirjade tõhusaks haldamiseks.
 • Monitor ERP G5-ga kahesuunaline andmevahetus: otseühendus ERP-süsteemiga reaalajas tootmistellimuste, operatsioonide, varude seisundite ja uuenduste jaoks.
 • Kiire arendus, muudatuste elluviimine ja tulevikukindlus. Processa SmartPicker on ehitatud Siemens Mendixi low-code platvormil, mille sertifitseeritud arenduspartneriks Baltikumis on Processa Technologies.

Tulemused

Läbilaskevõime suurenes 38.5%, sama töötjate arvuga!

Processa SmartPicker-i rakendamine tõi olulist kasu ja tõstis märgatavalt efektiivsust järgnevalt:

 1. Läbilaskevõime suurenes 38.5%: Sama arvu töötajatega.
 2. Täpsem juhiste järgimine: Digitaliseerimise tulemusel paranes juhiste kättesaadavus ja nende järgimine.
 3. Kiirem ja kvaliteetsem infovahetus: Sisemiste töökäskude ja infovahetusprotsesside sujuvamaks muutmine. Oluliselt mõjutas siselogistika meeskonda ning paranes töörahulolu ja kvaliteet.
 4. Vähendatud paberimajandus: Tänu läbimõeldud ning digitaliseeritud töökorraldusele õnnestus kõrvalda printimise vajadus täielikult. Ajaline võit igapäevaselt 1-2 tundi töötaja kohta!

Kiire tarne Skandinaavia ning Kesk-Euroopa klientidele.

Õppetunnid

Soovitused sedalaadi muudatuse elluviimiseks:

 1. Kaasake lõppkasutajaid varakult protsessi, et saada sisendid erijuhtumite kohta;
 2. Eraldage piisavalt aega praktikas katsetamiseks ning tagasisideks ja täiendusettepanekute sisseviimiseks. Selliselt on võimalik luua parim antud tööprotsessi toetav lahendus;
 3. Seadme valik ning turvatud sisevõrku (label-ite) printimine. Pöörake tähelepanu tehnilistele aspektidele, nagu seadme valik (ergonoomika) ja riistvara integratsioonid (nt printimine Zebra printeritesse).

Edasised plaanid

Radiuse kvaliteedijuhtimissüsteem on ISO sertifitseeritud. Ettevõttes on kasutuses tuhandetes mõõteseadmeid ning instrumente. Selleks, et optimeerida kalibreerimise ja kontrollimisega seotud kulusid ning säästa seeläbi aastas tuhandeid eurosid, otsustati lühikese ajaga luua kasutuspõhise instrumentide registri funktsionaalsus.

Edasi plaaneritakse integratsioone tööaja arvestuse ja palgasüsteemidega ning parandada andmete visualiseerimist, et toetada veelgi paremini operatiivseid ning strateegilisi otsuseid.

Instrumentide register vähendab oluliselt kalibreerimise ja kontrollimisega seotud kulusid, säästes igal aastal tuhandeid eurosid. Radiuse kvaliteedijuhtimissüsteem on ISO sertifitseeritud.

Kokkuvõte

Radius Machining-u siselogistika digitaliseerimine näide demonstreerib hästi, millist majanduslikku efekti lihtne ent tark töökorralduse muudatus võib ettevõttele anda.
Tööprotsesse toetavate digilahenduste kasutuselevõtt on tootmissektori ettevõtete konkurentsieelise saavutamise ning hoidmise seisukohast ülimalt oluline.

Tark Tööstus 2024 ettekanne

Radius Machining tootmisjuht Erko Luhaäär ning Processa Technologies tootejuht Liisbet Omer rääkisid 14. märtsil 2024 toimunud Smart Industry 2024 konverentsil projektist ning tulemusest detailsemalt.

Read more