Osale müügirobot
-25 000€ loosimises

Loosimine on lõppenud, võitjaga võetakse ühendust!

Mis on müügirobot?

Müügirobot
on üldnimetaja digitaliseeritud B2B müügiprotsessile

Nii nagu erakliendid teevad üha enam oste internetist eeldavad ka ärikliendid võimalust iseseisvalt tooteid valida, võrrelda ning konfigureerida.
Toote maksumuse (indikatsiooni) teadasaamiseks ei pea klient enam müügimeestele helistama ega kirjutama - vaid saab teie kliendiportaali kaudu iseseisvalt tellimuse esitada.

Loe veel müügiprotsessi digitaliseerimisest.

Loosimise tingimused

Loosimine viiakse läbi Tööstuse äriplaan 2024 üritusel, mis toimub 15. novembril 2023 aastal Tallinnas, Viimsi Artiumis.
Loosimises osalemine toimub ainult siin esitatud tingimustel.
Loosimise korraldaja on Processa Technologies OÜ, Rotermanni 6, Tallinn, Eesti, edaspidi "korraldaja".

Loosimises osalemine kinnitab alljärgnevate osalemistingimustega nõustumist:
 
1. Osaleda tohivad osaleda vaid konverentsil osalevate ettevõtete esindajad.
2. Loosimise auhinnaks on 25 000€ suurune allahindlus, 50 000€ (ei sisalda käibemaksu) suuruse maksumusega müügiprotsessi digitaliseerimise tarkvaralt ning selle kohandamise ja integreerimise teenuselt, mida osutab korraldaja.
3. Osalemine toimub veebilehe https://processa.ee/myygirobot kaudu.
4. Loosimises osalemine on tasuta.
5. Iga osaleja tohib ühel osaleda ühe korra.
6. Osalemine on võimalik ainult 15. novembril 2023 kuni kella 14:20-ni.
7. Võitja väljakuulutamine toimub 15. novembril 2023 orienteeruvalt kell 14:30.
8. Loosimises osaledes kinnitab osaleja täielikku nõustumist osalemistingimustega.
9. Loosimises on vajalik vaid osaleja e-posti aadress.
10. Loosimise raames kogutud andmeid töödeldakse ja kasutatakse elektrooniliselt, järgides kehtivaid andmekaitse õigusnõudeid.
11. Andmeid talletatakse ainult seni, kuni see on kohaldatavate õigusaktide kohaselt selle kokkuleppe täitmiseks vajalik.
12. Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele pooltele.
13. Osaleja annab nõusoleku, et võidu korral kuulutatakse ta võitjaks ning ta e-posti aadressi põhjal öeldakse välja võitja nimi ning ettevõtte. See võidakse avaldada ka sotsiaalmeedias ja korraldaja veebilehel. Korraldaja jätab endale selle õiguse ilma võitjale selle eest tasu maksmata või täiendavat kokkulepet sõlmimata.
14. Osaleja annab nõusoleku, et loosimise korraldaja võib edastada võib edastada informatsiooni müügiprotsessi digitaliseerimise võimalustest ta e-posti aadressile. Vastavast nõusolekust saab taganeda lihtsalt e-posti teel.
15. Loosi võitja ei ole kohustatud auhinda realiseerima.
16. Auhinda ei vahetata rahaks.
17. Auhinna edasiandmine on lubatud vaid kooskõlastatult korraldajaga.
18. Ka siis, kui mõni nendest osalemistingimustest osutub või muutub kehtetuks, jäävad ülejäänud osalemistingimused kehtima.
19. Korraldaja jätab endale õiguse osalemistingimusi muuta ja loosimise terviklust ohustavate raskuste tekkimise korral loosimise täielikult või osaliselt peatada.
________________

Processa - Mendix solution partne
Working with the best

Siemens Mendix partner in Baltics

Mendix is a low-code development platform for creating solutions supporting business process.

Processa Technologies is Siemens Mendix certified partner since 2021.