Low-code ARENDUSPLATVORM

Mis on Mendix?

Arendusplatvorm äriprotsesse toetavate lahenduste loomiseks.
Mendix kuulub SIEMENS-ile aastast 2018.

Efekt

Kuni 7x kiirem arendus

Visuaalne andmemudeli põhine arendus
Lihtne veebipõhine arenduskeskkond ning arendajatele IDE
Arendusega seotud suhtluse haldus
Kiire paigaldus ning itereerimine
Töötab igas seadmes (s.h native mobiilirakendusena)
Sisse-ehitatud kvaliteedikontroll
Valmis moodulid ning liidesed (i.e Slack, SAP)
Lihtne integreerida API-dega

Low-code arendusplatvormide liider

Low-code on lihtsam ja kiirem viis arendada tarkvara.

Low-code efekt tuleneb sellest, et väga palju tarkvarast on võimalik luua vaid hiirega erinevaid elemente liigutades - ilma, et oleks vaja ühtegi rida koodi kirjutada.

Tulemust on võimalik koheselt vaadata oma nutitelefonis või arvutis.

Mendix on valitud uuringufirma Gartner poolt valdkonna tipptegijaks aastatel 2019, 2020, 2021 ja 2022.

Uutmoodi tarkvaraarendus

Kas programmeerijaid pole vaja?

Oleneb milliseid rakendusi luuakse.

Kui ettevõttes on võimalik mõne äriprotsessi toetamiseks luua rakendus, mis ei ole seotud ühegi teise infosüsteemiga, siis sellise rakenduse saaks ka "nutikam äripool" iseseisvalt loodud.

Reeglina on aga aga rakendused liidestatud olemasolevate tarkvaradega, nende ligipääsuõigused on hallatud keskselt jms - milleks on ikka tarkvaraarendajaid vaja.

66% Mendixi arendusplatvormi kasutajatest on tarkvararendajad. Kasu saadakse sellest, et kogu toetatav äriprotsess, ärireeglid, seotud andmed, integratsioonid ning kasutajaliides on kõik hallatavad ühest kohast ning arendus võtab kuni 7x vähem aega.

Äriprotsesside automatiseerimine

Milliste rakenduste jaoks on Mendix parim?

Äriprotsesse toetavad rakendused
Protsesside digitaliseerimist võimaldavad lahendused, mis on integreeritud ühe või enama olemasoleva süsteemiga.
Osakondade sisesed rakendused
Lihtsad sisemised rakendused, mis ehitatakse kiirelt mingi funktsiooni toetamiseks.
Ärikriitilised rakendused
Ettevõtte äritegevust otseselt võimaldavad rakendused. Näiteks tellimuste haldussüsteem, tootmise planeerimise süsteem jms.
Kõrgete käideldavusnõuetega infosüsteemid
Teenused, mis põhinevad liidestustel (API, micro-services) ning millel on väga kõrged käideldavuse- ning turvanõuded.
B2B portaalid
Iseteeninduskanal äriklientidele või tarnijatele. Rakendused, mis on seotud erinevate siseste infosüsteemidega (CRM, ERP).
B2C portaalid
Erakliendi portaalid, mis toetavad kogu äriprotsessi alates liitumisest, arveldusest kuni tagasiside halduseni.
Parimatega koostöös

Siemens Mendix partner Baltikumis

Mendix on arendusplatvorm äriprotsesse toetavate lahenduste loomiseks.

Processa Technologies on Siemens Mendix-i sertifitseeritud partner alates 2021.

Järgmised sammud

Kuidas edasi?

1. Meie arendame
Meie Mendixi poolt sertifitseeritud arendajad loovad esimese rakenduse.
Reeglina on see Proof-of-Concept (PoC), mis võimaldab äripoolel saada kiire lahenduse ning demonstreerida
IT-le Mendixi efekti.
2. Arendame koos
Näitame kuidas see käib ning koolitame teie analüütikud ning arendajad Mendixit kasutama. Edasiarendused võiks saada juba teie majasisene meeskond ise teha.
3. Arendate ise
Proovite omal käel liikuma saada.
Aitäh. Teiega võetakse peagi ühendust.
Oops! Something went wrong while submitting the form.